♥️♥️♥️Nhà P.Cầu Kho Q1 Hẻm Thẳng Thông 1/ Dễ Tiếp Cận Các Tiện Ích SHR 4 Tầng Ở Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà P.Cầu Kho Q1 Hẻm Thẳng Thông 1/ Dễ Tiếp Cận Các Tiện Ích SHR 4 Tầng Ở Ngay.♥️♥️♥️
27/06/2024
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 37m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Tiếp Khách Thiện Chí Ở Ngay 4 Tầng P.Cầu Kho Q1 Hẻm 1/ Gần Mặt Tiền SHR Công Chứng Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Tiếp Khách Thiện Chí Ở Ngay 4 Tầng P.Cầu Kho Q1 Hẻm 1/ Gần Mặt Tiền SHR Công Chứng Ngay.♥️♥️♥️
27/06/2024
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 37m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Nhà P.Cầu Kho Q1 Hẻm Thẳng Thông 1/ Dễ Tiếp Cận Các Tiện Ích SHR Giao Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà P.Cầu Kho Q1 Hẻm Thẳng Thông 1/ Dễ Tiếp Cận Các Tiện Ích SHR Giao Ngay.♥️♥️♥️
27/06/2024
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 39m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Tiếp Khách Thiện Chí Nhà Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 SHR Sang Tên Ở Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Tiếp Khách Thiện Chí Nhà Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 SHR Sang Tên Ở Ngay.♥️♥️♥️
27/06/2024
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 40m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Bán Nhà Hẻm Thông Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 SHR Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Hẻm Thông Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 SHR Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️
27/06/2024
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 39m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Hẻm Ba Gác Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 Tiếp Khách Thiện Chí SHR Công Chứng Giao Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Hẻm Ba Gác Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 Tiếp Khách Thiện Chí SHR Công Chứng Giao Ngay.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 6.4 tỷ
Diện tích: 46m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️SHR Sang Tên Vào Ở Ngay Gần Mặt Tiền Cầu Kho Q1 Khu An Ninh Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️SHR Sang Tên Vào Ở Ngay Gần Mặt Tiền Cầu Kho Q1 Khu An Ninh Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 6.4 tỷ
Diện tích: 46m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Bán Nhà P.Cầu Kho Q1 48m2*3 Tầng Tiếp Khách Thiện Chí SHR Sang Tên Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà P.Cầu Kho Q1 48m2*3 Tầng Tiếp Khách Thiện Chí SHR Sang Tên Ngay.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 6.4 tỷ
Diện tích: 49m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Bán Nhà Gần Mặt Tiền Nguyễn Văn Cừ Q1 Tiếp Khách Thiện Chí SHR Giao Ở Ngay♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Gần Mặt Tiền Nguyễn Văn Cừ Q1 Tiếp Khách Thiện Chí SHR Giao Ở Ngay♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 6.4 tỷ
Diện tích: 49m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 SHR Công Chứng Trong Ngày Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Gần Mặt Tiền P.Cầu Kho Q1 SHR Công Chứng Trong Ngày Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 6.4 tỷ
Diện tích: 49m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Bán Nhanh P.Cầu Kho Q1 Nhà Tiện Xây Mới Tiếp Khách Thiện Chí SHR Công Chứng Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhanh P.Cầu Kho Q1 Nhà Tiện Xây Mới Tiếp Khách Thiện Chí SHR Công Chứng Ngay.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 36m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Nhà Tiện Xây Mới P.Cầu Kho Q1 Bán Nhanh Tiếp Khách Thiện Chí SHR Giao Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Tiện Xây Mới P.Cầu Kho Q1 Bán Nhanh Tiếp Khách Thiện Chí SHR Giao Ngay.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 36m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Bán Nhà Tiện Xây Mới Cầu Kho Q1 SHR Sang Tên Ngay Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Tiện Xây Mới Cầu Kho Q1 SHR Sang Tên Ngay Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 36m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Nhà Ở Tốt/Tiện Xây Mới P.Cầu Kho Q1 36m2 Chỉ 5.5 tỷ Tiếp Khách Thiện Chí SHR Giao Ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Ở Tốt/Tiện Xây Mới P.Cầu Kho Q1 36m2 Chỉ 5.5 tỷ Tiếp Khách Thiện Chí SHR Giao Ngay.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 36m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh

♥️♥️♥️Bán Nhà Tiện Xây Mới P.Cầu Kho Q1 SHR Sang Tên Giao Ngay Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Tiện Xây Mới P.Cầu Kho Q1 SHR Sang Tên Giao Ngay Tiếp Khách Thiện Chí.♥️♥️♥️
25/06/2024
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 36m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh